Rörmokare

En hantverkare som har yrkesrollen rörmokare arbetar till vardags med att installera olika typer av av rör både inne och utanför byggnader som har behov av rördragning. De olika rör som rörmokaren installerar kan sedan användas för vatten, kyla, värme och avlopp beroende på vilken funktionalitet som eftersträvas. Andra arbetsuppgifter som fallen på en rörmokare inkluderar att åtgärda och laga olika typer av läckage och fel som uppstår i befintliga rörsystem. Den officiella titeln för en rörmokare är egentligen VVS-möntör - dock har denna benämning aldrig haft något större genomslag bland den stora massan, så de flesta använder sig av titeln rörmokare istället. Vanligare anlternativa benämningar till rörmokare inkluderar rörläggare och rörkrökare.

Rörmokare arbetar med ett hantverk som ligger inom VVS området, vilket står för Värme, Ventilation och Sanitet. Inom denna kategori av hantverkare finns fler yrkesrollen än bara rörmokare och om du skulle anlita en hantverkare som kallar sig VVS-montör kan det vara bra att också ta reda på vilket som är han inriktning innan du anlitar honom.

Rörmokeriets historik

De första rörmokarna anses ha börjat arbeta under romartiden så man i det romerska riket tillverkade vattenledningar som installerades här och där för att förse befolkningen med vatten. Dessa vattenledningar tillverkades på den tiden av bly som på latin heter plumbum vilket också den kemiska förkortningen Pb kommer ifrån. På engelska heter rörmokare plumber vilket man tydligt kan se kommer direkt från det latinska ordet.

Rörmokare utbildning

Att utbilda sig till rörmokare tar något längre tid än många andra hantverksyrken. Steg ett är att utbilda sig till en certifierad VVS-montör genom att studera och genomföra en praktisk utbildning på det 3-åriga gymnasieprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS. Den praktiska delen av utbildningen ska utföras på ett rörmokeri eller hos en rörmokare. Den praktiska delen av gymnasieutbildningen till rörmokare genomförs 4 gånger med cirka 800 timmar arbetstid, vilket motsvara cirka 2 år.

Gesällprov rörmokare

Efter en gymnasial utbildning till rörmokare samt praktik så behöver genomföra ett gesällprov för rörmokare för att bli en officell hantverkare med yrkestitel rörmokare.

Arbeta som rörmokare

Även inom yrket rörmokare och rörmokeri finns det några olika inriktningar som en rörmokare kan välja att arbeta inom samt specialisera sig på.

En del rörmokare väljer att helt inrikta sig på att arbeta med olika typer av värmepumpar, speciellt värmeväxlare eller bergvärmepumpar.

Andra rörmokare arbetar nyinstallation av t.ex.
  • Hyresrätter
  • Bostadsrätter
  • Villor
  • Fritidshus


Gemensamt för alla rörmokare är att dom innehar kompetens och erfraenhet av att installera all typ av badrumsinredning som finns, till exempel dusch, badkar, toalett och tvättställ. Om du behöver tips och råd inför renovering eller bygge av badrum så kan ofta en rörmokare hjälpa dig.

Rörmokarens lön

Lönen för en rörmokare ligger oftast något högre än andra hantverkare eftersom utbildningen för det mesta är längre och rörmokaren besitter en eftertraktad kompetens och vissa delar av en renovering eller bygge får endast utföras av en legitimerad rörmokare. En rörmokare som arbetat mellan 5-10 år har en lön på omkring 25.000 kronor. Dock varierar lönen mycket beroende på var i landet rörmokaren arbetar.